Contact

Samenwerking

Experience

RESULTAAT

Professionals die elkaar aanvullen en samen de leefbaarheid in de wijk vergroten.

checkmarkman2

WERKWIJZE

VanCooff brengt de professionals bij elkaar, inventariseert de gemeenschappelijke belangen en benoemt de quick wins.

zandloper

TIJD

Het twee uur durend interactief programma vraagt per wijk een geringe tijdsinvestering.

cashmoney

INVESTERING

Bel of mail ons en we bespreken samen de mogelijkheden.

Samenwerken in de wijk

Van coëxistentie naar synergie

Binnen wijken zijn onder andere Sociale Wijkteams, woningcorporaties en wijkagenten actief. Als professionals in de frontlinie hebben zij allen een taak op het gebied van preventie, vroegsignalering en het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. In de praktijk is er echter vaak nauwelijks samenwerking. Samenwerking die onontbeerlijk is om problemen in de wijk efficient aan te pakken.

Als bruggenbouwer in het sociale domein organiseert Bureau VanCooff daarom bijeenkomsten in de wijk rondom relevante thema’s. Daarbij is het uitgangspunt om de verschillende stakeholders op een laagdrempelige manier met elkaar kennis te laten maken. De ervaring leert dat zij elkaar zo sneller weten te vinden waardoor er een gezamenlijke aanpak van problemen mogelijk wordt.

Hoe wij dat doen?

Per wijk brengen wij een brede afvaardiging van betrokkenen bij elkaar. Denk daarbij aan managers leefbaarheid/wonen, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, medewerkers van jeugdzorg, buurtbeheerders, wijkbeheerders, huismeesters, woonconsulenten en wijkagenten. Zij bespreken met elkaar de voor hun wijk relevante onderwerpen.

Samenwerking blijkt niet alleen mogelijk, maar zelfs zeer wenselijk op thema’s als onder andere vroegsignalering, urgentie, vereenzaming, beperking van overlast en uitzetting. Door onder onze begeleiding te discussieren over relevante thema’s ontstaat een dynamiek waarin betrokkenen elkaar leren kennen en gemeenschappelijke doelen duidelijk worden.

Telkens blijkt hoeveel zij gemeen hebben. Dit leidt tot uitwisseling van gegevens, het kennen van een gezicht en gezamenlijk bespreken van mogelijkheden om problemen te voorkomen. Eerste en essentiële stappen op weg naar succesvolle samenwerking.

Het resultaat; urban professionals die elkaar versterken

Keer op keer blijkt hoe goed woningcorporaties, sociale wijkteams en wijkagenten elkaar kunnen aanvullen. Vooral bij problematiek die lang verborgen blijft is het uitermate effectief om in een vroeg stadium samen te werken.

Daarom inventariseren wij tijdens de bijeenkomsten standaard wat wij “de quick wins” noemen. Eenvoudige ideeen en afspraken omtrent samenwerking, die we vastleggen om tot duurzame en structurele samenwerking te komen.

De resultaten spreken voor zich;

In twee uur durende groepssessies leren betrokkenen elkaar kennen en discussiëren zij over voor hen relevante thema’s. 98% van de deelnemers beoordeelt deze bijeenkomsten als nuttig.

Om deelnemers te inspireren en om samenwerking ‘top of mind’ te houden, maken wij periodiek een nieuwsbrief over de resultaten die geboekt zijn in de wijk. Wij vragen deelnemers om hun succesverhalen te delen en bevorderen zo verdere samenwerking door laagdrempelige kennisdeling.

De resultaten spreken voor zich. Uit de ervaringsverhalen van deelenemers blijkt dat problemen vroeger gesignaleerd worden, dat er onderling meer contactmomenten zijn en men elkaar beter weet te vinden in de dagelijkse praktijk. Essentiele voorwaarden voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Wat klanten over ons zeggen

Harald te Grotenhuis
Teamleider Sociaal Wijkteam Zuid in Nijmegen

Samenwerking in de wijk
Opdracht: Bevorderen samenwerking steakholders

Jos Bitter
Wijkbeheerder bij Talis Nijmegen

De kennismakingsbijeenkomst in de wijk was heel nuttig. Laatst had ik een bewoner die een probleem had met een andere bewoner in de buurt. Ik ben naar het Wijkteam in Zuid gegaan. Dat was voor mij de eerste keer. Ik heb de situatie aan hen voorgelegd en ze hebben me daar goed mee op weg geholpen. We werken nu ook samen in verband met het scootmobiel probleem.

Ik heb echt steun aan het contact met het Wijkteam, ik weet nu tenminste waar ik naar toe moet!

Samenwerking in de wijk
Opdracht: Bevorderen samenwerking steakholders

VEEL GESTELDE VRAGEN

Jullie noemen het Sociale wijkteam, Woningcorporaties en de Wijkagent. Zijn dat de enige partijen die moeten samenwerken?

Dit zijn drie belangrijke spelers in het sociaal domein maar natuurlijk kijken we per gemeente naar de situatie.

Jullie programma duurt 2 uur, is dat wel genoeg?

De tijd van de professionals in de wijken is kostbaar. Vandaar ons motto ‘zo lang als nodig is en zo kort als kan’ Daarom duurt het programma effectief 2 uur. Maar wij stoppen hier niet.

Wij volgen de professionals en stimuleren hen waar nodig de samenwerking actief op te zoeken. Ter inspiratie delen we de succesverhalen die er al zijn via nieuwsbrieven. Zo zorgen we er voor dat de resultaten zichtbaar worden. (zie hier een voorbeeld)