Contact

FAQ

FAQ

FAQ Samenwerken in de WijkFAQ TeamcultuurFAQ Coaching


Hoe kunnen jullie in zo'n korte tijd betere samenwerking bereiken?
In de praktijk zien we vaak dat betrokkenen elkaar nog niet weten te vinden. Wij laten de deelnemers met elkaar kennis maken en staan stil bij gemeenschappelijke thema’s. Wat telkens blijkt, is dat er veel winst te behalen valt wanneer er wordt samengewerkt. Wij benoemen al tijdens de sessies quick wins, punten die gemakkelijk gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Dit is een bewezen en effectieve manier om de samenwerking te stimuleren.

Elke wijk heeft zijn eigen aandachtspunten. Hoe gaan jullie daarmee om?
Wij zijn ons hier terdege van bewust. Daarom organiseren wij de bijeenkomsten per wijk.

Jullie programma duurt 2 uur, is dat wel genoeg?
De tijd van de professionals in de wijken is kostbaar. Vandaar ons motto ‘zo lang als nodig is en zo kort als kan’ Daarom duurt het programma effectief 2 uur. Maar wij stoppen hier niet.
Wij volgen de professionals en stimuleren hen waar nodig de samenwerking actief op te zoeken. Ter inspiratie delen we de succesverhalen die er al zijn via nieuwsbrieven. Zo zorgen we er voor dat de resultaten zichtbaar worden.

Hebben jullie cijfers van wat betere samenwerking oplevert?
Samenwerking kun je lastig kwantificeren. In de ene wijk behaal je sneller resultaat dan in de andere. Door onze manier van werken rondom kernthema’s en quick wins, kunnen wij wel heel concreet per wijk praktijkvoorbeelden geven van wat samenwerking daar heeft opgeleverd.

Jullie noemen het Sociale wijkteam, Woningcorporaties en de Wijkagent. Zijn dat de enige partijen die moeten samenwerken?
Dit zijn drie belangrijke spelers in het sociaal domein maar natuurlijk kijken we per gemeente naar de situatie.

Wij denken dat we meer nodig hebben dan een 2 uur durende sessie, kan dat?
VanCooff biedt uitgebreide programma’s en kan op maat op locatie uitgebreidere programma’s verzorgen. Hiervan zijn diverse voorbeelden op aanvraag beschikbaar.

Voor welke partijen is deelname aan jullie sessies interessant?
Wij adviseren om sociale wijkteams, woningbouwcorporaties en wijkagenten deel te laten nemen om zoveel mogelijk effect te bereiken. In eerdere sessies waarin alleen sociale wijkteams en woningbouwcorporaties deelnamen zijn echter ook efectieve vormen van samenwerking ontstaan.
Wat doen jullie precies als jullie een opdracht krijgen om teamcultuur te veranderen?
Wij beginnen altijd met een inventarisatie om een idee te krijgen van wat er nodig is om de teamcultuur te veranderen of verbeteren. Op basis daarvan brengen wij een offerte uit waarin duidelijk staat vermeld wat onze aanpak zal zijn en wat onze indicatie is van hoe lang wij denken daarvoor nodig te hebben. Uiteraard bespreken wij ook wat de zichtbare resultaten zullen zijn. Denk hierbij aan meer output van een team, minder ziekmeldingen, etc.

Hebben jullie ook vaste programma’s voor teams?
Nee, wij werken niet met vaste programma’s. Elk team is uniek en daarom is ook elk programma, elke training die wij ontwerpen, uniek. Dit is juist waar ons succes op is gebaseerd.

Hoe lang zijn jullie bezig om van een team een goed functionerende eenheid te maken?
Hoe lang wij bezig zijn hangt heel erg af van de situatie. Om hoeveel personen gaat het, wat is er precies aan de hand en wat is het exacte doel? Vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld in één dag medewerkers van verschillende organisaties op zo’n manier met elkaar in contact hebben gebracht dat zij vanaf dat moment zijn gaan samenwerken in de openbare ruimte. Wij hebben ook voorbeelden van organisaties waar wij gedurende langere perioden wekelijks teams hebben begeleid om een diepgaande cultuurverandering door te voeren.

Waarom hebben jullie het over ‘teamcultuur’?
We hebben het over teamcultuur omdat het verschil tussen succesvolle en gemiddelde teams niet alleen de efficiëntie of effectiviteit is, het is vooral de cultuur.
Cultuur gaat verder dan wat je doet en hoe je het doet. Het is de manier waarop je denkt, acteert en bovenal hoe je interacteert.

Geven jullie ook advies aan HR afdelingen over individuele werknemers?
Veiligheid, respect en vertrouwen vormen de basis van onze aanpak. Het past daar niet bij om over individuele medewerkers te praten met HR afdelingen.

Kunnen jullie ook iets met teams die gewoon presteren?
Wij geloven dat het altijd beter kan en gaan dan ook graag de uitdaging aan om een goed fucntionerend team nog beter te maken.

Ons team heeft echt al een historie, kunnen jullie er dan nog iets mee?
Of een team nieuw is of juist al jaren in een bepaalde samenstelling werkt, wij kunnen er altijd mee uit de voeten. Over het algemeen duren de trajecten waarbij de cultuur van bestaande teams wordt verbeterd wel langer aangezien bestaande werkwijzen dan vaak dieper ingesleten zitten.

Gebruiken jullie een bepaalde standaard aanpak om teamcultuur te verbeteren?
Nee, wij kijken bij elke opdracht wat er op dat moment voor dat team nodig is om de teamcultuur te verbeteren. Daarbij gebruiken we allerlei technieken en modellen,onder andere vanuit NLP en transactionele analyse.

Hebben jullie voorbeelden van teams of organisaties waar jullie succesvol waren?
Op verzoek kunnen wij diverse voorbeelden en referenties aanleveren van eerdere succesvol door ons afgeronde cases.

Wij hebben alles al geprobeerd, wat kunnen jullie dan nog?
Wij geloven in wat wij doen en wij zijn er goed in. Wat ons onderscheidt van anderen is dat wij zoveel als mogelijk uit de inhoud blijven en veel ervaring hebben met teams die sub-optimaal presteren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld wel nèt dat ene aanknopingspunt te vinden om teamleden te enthousiasmeren of kiezen wij nèt die ene aanpak die wel tot toenadering van teamleden leidt.

Zijn er ook teams waar het nooit goed mee komt?
Nee, onze ervaring is dat een aanpassing van de manier waarop binnen teams wordt gecommuniceerd in alle gevallen leidt tot blijvende resultaten. We hebben daar geweldige voorbeelden van. Een enkele keer komt het voor dat bepaalde teamleden tot het inzicht komen dat zij niet binnen een team passen. In zo’n geval verandert de samenstelling van een team en begeleiden wij de verschillende teamleden bij de implicaties hiervan.
Is coaching geschikt voor mij?
 Wil je een verandering van een gewoonte of een gedrag, een betere balans tussen werk en privé,  relaties verbeteren, creatiever met je werk omgaan etc.,  en ben je er klaar voor om stappen te nemen om dit bereiken, dan kun je zeker profijt hebben van een coach.

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer informatie, hoe kan ik het beste met jullie in contact komen?
Op de contact pagina vind je een contactformulier en onze telefoonnummers. Op de over ons pagina kun je ons al een beetje leren kennen.

Volgen binnenkort nog meer FAQ's?
Ja zeker, houd deze site in de gaten!